Woord van de (nieuwe) Voorzitter

Erica 02-04-2018

De parkcommissie is de afgelopen weken heel druk bezig geweest om de banen weer in gereedheid te brengen voor het nieuwe tennisseizoen. En dat klaar maken van de banen is méér dan de lijnen er op zetten en de netten ophangen. Er komt heel wat bij kijken en is tevens een intensieve bezigheid. Oude gravel eraf, frezen, walsen, nieuwe gravel erop, slepen, walsen, lijnen erop, etc. En daar omheen vindt er onderhoud en herstel plaats van het hekwerk, de opstallen, de bestrating, de beplanting, enz. Al met al werk waar gemiddeld 5-6 vrijwilligers meer dan 20 dagdelen zoet mee zijn geweest. Ik denk dat een compliment voor deze mensen zeker op zijn plaats is.

Het officiële tennisseizoen starten we zondag 8 april met het Openingstoernooi. Tot 6 april kun je je hiervoor opgeven. We hopen dat veel leden zich hiervoor aanmelden. De voorspelling is dat het een weekend met mooi weer gaat worden. Dus alle reden om naar de tennisclub te komen en elkaar weer te ontmoeten na een lange winterstop.
Met de Toss-avonden starten we op maandag 9 april. Afgelopen jaar was daar veel animo voor. Vandaar dat we ook nu weer rekenen op veel belangstelling. Vooral voor leden die nog niet zo lang tennissen is dit een mooie gelegenheid meer routine te krijgen. Ervaren tennissers zullen zich aanbieden als mentoren.
Voor de Clubompetitie Enkel- en/of Dubbelspel kon je je aanmelden tot 1 april. Mocht je dat ontgaan zijn dan kan dit alsnog met spoed. Lees de mail die je van TV Heideslag op 28 maart hebt ontvangen.

Het complete verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 22 maart is te lezen op de website van TV Heideslag. 
Bezoek met regelmaat de website van onze vereniging. Hierop vinden jullie alle nieuws, info over toernooien, etc.
Ik wil afsluiten door alle leden een geweldig mooi, gezellig, sportief en succesvol tennisseizoen te wensen.

Fré Jongsma

 

Laatste woord van de (oude) Voorzitter

Erica 26-03-2018

De uitgestelde jaarvergadering van 22/3/2018 stond o.a. in het teken van het afscheid van mijzelf als voorzitter.

Voor aanvang van de vergadering heb ik alle aanwezigen bedankt voor de vele steunbetuigingen en medeleven die Janny en ik hebben mogen ontvangen in het kader van het dramatische verlies van onze lieve kleindochter Nova.

Tijdens mijn korte afscheidswoord heb ik nog eens gememoreerd wat er in de jaren dat ik voorzitter ben geweest tot stand is gekomen, waarbij het laatste kunststukje de nieuwe entree is.
Tevens kunnen we er als kleine club trots op zijn dat we nog steeds 5 gravelbanen in de lucht kunnen houden met volledige verlichting en een clubhuis met zicht op alle 5 banen, waarbij het ons ook nog steeds gelukt is dit te doen met een sluitende begroting met vaak ook nog een positief resultaat.
Dit geweldige resultaat is echter alleen te realiseren en vol te houden met de fantastische inzet van de parkcommissie, bestuur en vrijwilligers. Ik hoop en vertrouw dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.

Ook werd ik nog aangenaam verrast door de nieuwe voorzitter, die mij namens de club een leuk cadeau aanbood. Alsmede bloemen, wijn en een stukje kunst van Jos in de vorm van een voorzittershamer. Tevens werd ik nog benoemd tot Lid van Verdienste.
Zoals reeds tijdens de vergadering opgemerkt zal ik wel bestuurslid blijven met als taak de sponsoring activiteiten.
Tot slot wil ik het bestuur met de nieuwe voorzitter en alle commissies veel succes toewensen in de komende jaren.

De (oude) voorzitter Anne Stoffers.