Van de voorzitter…..

Beste clubgenoten.

Op het moment dat ik dit zit te schrijven loopt het tennisseizoen al weer bijna ten einde. Rest ons nog de laatste dag van de woensdagavond competitie en de daaraan feestelijke afsluiting van deze weer succesvolle competitie met de gebruikelijke bekendmaking van de prijswinnaars in de verschillende klassen, waarna nog het slottoernooi gaat plaatsvinden. Waar blijft de tijd.
Helaas ben ik zelf dit seizoen nog niet aan tennissen toegekomen vanwege knie problemen en dit zal op korte termijn ook nog niet veel veranderen, wat voor mij natuurlijk erg teleurstellend is. Maar hopen op betere tijden.
Als ik het seizoen tot nu toe in ogenschouw neem kan ik met genoegen constateren, dat ondanks een behoorlijk aantal veranderingen in het bestuur en commissies een en ander toch naar behoren draait.
Met name de uitvoering van de kantinediensten, met steeds een gewijzigde samenstelling, heeft het gehele seizoen tot nu toe goed gefunctioneerd. Ook de tennisavonden met Rackem en Vesna werden zeer goed bezocht en uitstekend verzorgt door de dan aanwezige kantinebezetting.
Zoals reeds aangekondigd en ook reeds uitgevoerd is de website een stuk levendiger geworden met steeds weer actuele berichten, waardoor het clubblad in de huidige vorm overbodig geworden is, aangezien alle informatie nu via de website rechtstreeks vermeld wordt. Wel is het van groot belang dat iedereen zijn bijdrage m.b.t. toernooien, evenementen, andere leuke zaken, etc. levert. Het liefst met een paar foto’s erbij.
M.b.t. de open dag voor volgend jaar zijn we nog aan het bekijken of en wanneer we dit gaan houden. Wij overwegen op een later tijdstip, waardoor de belangstelling hopelijk meer zal worden.
Een punt van zorg blijft het ledenbestand. De groei is er al een tijdje uit en de daling van met name de jeugdleden is echt naar een onacceptabel laag niveau gedaald. Ook hebben de jeugdcommissieleden Max Beuker en Birgit van der Weg te kennen gegeven te willen stoppen m.i.v. volgend seizoen. Wij zoeken twee nieuwe kandidaten hiervoor.
Einde seizoen betekent ook dat er weer werk aan de winkel is m.b.t. allerhande werkzaamheden: opruimen, snoeien, schoonmaken, etc. zodat niet alles in de maand maart moet gebeuren. Wij gaan er dan ook vanuit dat we bij een oproep om te klussen weer op U kunnen rekenen.
Ik besluit met jullie allen nog een goede gezondheid toe te wensen en nog een fijne afsluitende tennisperiode.

De Voorzitter

Share