In Memoriam

Afgelopen zondag 3 april is Alfred van Loveren na een sterk afnemende gezondheid toch nog vrij plotseling overleden in het Scheper ziekenhuis te Emmen. Hij is in stilte en besloten kring inmiddels gecremeerd. Alfred heeft de leeftijd van 86 jaar bereikt.
Alfred heeft zich vele jaren met hart en ziel  als penningmeester en later als voorzitter ingezet voor onze tennisvereniging. Wij bedanken hem hiervoor en wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe in deze voor hen moeilijke tijd.
Bestuur TV Heideslag
Share