Algemene Ledenvergadering 2016

Beste clubgenoten,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft donderdag 17 maart j.l. plaatsgevonden in een opbouwende en positieve sfeer, waarbij de opkomst vergelijkbaar was met vorig jaar: ca. 20% van het ledenbestand. Dit kan natuurlijk nog beter.
Afscheid Heleen van bestuurTijdens de vergadering werd het aftredende bestuurslid Heleen Arling door de voorzitter bedankt voor haar bewezen diensten, waarbij haar een mooi boeket bloemen en een fles wijn werden aangeboden. Tevens werd haar opvolgster bekendgemaakt: Danielle Wubkes. Helaas kon Danielle door omstandigheden niet aanwezig zijn. Na een opmerking over de gebruikte ballen tijdens de clubcompetitie kwamen Jan van der Velde en Taco Eisinga met een spontaan aanbod om twee tonnen nieuwe ballen te sponsoren.
Na afloop van de vergadering heeft de nieuwe tennisleraar Johan Koning zich gepresenteerd en kennis gemaakt met de aanwezige leden.
Het volledige verslag van de jaarvergadering 2016 en de bestuursactiviteiten in 2015 vindt u via onderstaande link.

De voorzitter

Verslag Jaarvergadering TVH 2016-03-17

Verslag van de bestuursactiviteiten van TV Heideslag 2015

Share