Van de Voorzitter …..

Beste clubgenoten.

Nog een paar weken en het buitenseizoen kan weer van start gaan. De commissievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden op 11/2/2016, waarin door de verschillende deelnemers van de vergadering diverse interessante voorstellen werden geopperd. Deze zullen we tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering van 17/3 nog eens bespreken.

Inmiddels hebben alle leden een factuur voor de contributie en een KNLTB pasje met begeleidende nieuwsbrief ontvangen. Een prompte betaling wordt uiteraard op prijs gesteld.

Op de website is inmiddels al een schema te zien van alle geplande activiteiten, waar in opvalt dat er geen jeugdactiviteiten zijn gepland. Oorzaak hiervan is dat er momenteel te weinig jeugdleden zijn om iets te organiseren. Hopelijk kunnen we er in de twee Brede School-dagen, die gepland zijn in juni, weer jeugdleden bij krijgen.

Tevens hebben jullie op de nieuwsbrief en website kunnen zien dat er weer heel wat werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om uiteindelijk weer lekker te kunnen tennissen op onze goed geprepareerde gravelbanen. De eerste klus-dag op 27/2 was dan ook teleurstellend met een lage opkomst, waarbij het altijd weer op dezelfde mensen aankomt. Ik doe dan ook een dringend beroep op alle leden om hun bijdrage te leveren. Zonder de inzet van vele vrijwilligers kan onze club niet bestaan.

Ook wil ik iedereen oproepen de algemene ledenvergadering bij te wonen. Voor een gezonde besluitvorming is een goede opkomst een juiste afspiegeling van wat er leeft in onze vereniging.

Tot slot wens ik iedereen een goede start van de tennisactiviteiten in een goede gezondheid.

Anne Stoffers.

Share