Van de Voorzitter

Beste Clubgenoten,

Op het moment dat ik dit zit te schrijven loopt het tennisseizoen al weer bijna ten einde. Een mooi moment om het afgelopen jaar nog eens de revue te laten passeren.

Allereerst alle lof voor de baancommissie die het ondanks de vele regen mogelijk heeft gemaakt dat er bijna altijd gespeeld kon worden en uiteraard het kantinebeheer was ook weer prima verzorgd.
Dit jaar hebben we weer geen open dag gehouden maar zijn er drie Brede School dagen georganiseerd via de BuurtSportCoach. Deze dagen werden door veel kinderen bezocht, echter het aantal kinderen dat lid werd viel tegen. Toch gaan we deze activiteit volgend jaar weer organiseren.

De clubcompetitie is dit jaar ook weer prima verlopen waarbij het aantal deelnemers wat is teruggelopen. Daarnaast is de indeling met verschillende sterktes niet bij iedereen in de smaak gevallen. Voor komend seizoen zal de Aktiviteitencommissie dit nog eens opnieuw bekijken.

Het SeniorPlus event was dit jaar weer een groot succes. Het aantal inschrijvingen was zoveel dat er een behoorlijk aantal mensen teleurgesteld moesten worden.

Dit jaar zijn er ook buiten de gebruikelijke activiteiten weer nieuwe evenementen toegevoegd zoals het Hamburgertoernooi, wat letterlijk en figuurlijk in de smaak viel.

Wat al jaren niet meer was georganiseerd is een mixed enkeltoernooi. Van enige zeer actieve jonge leden kwam het verzoek om een mixed enkeltoernooi te mogen organiseren. Dit initiatief werd toegejuicht en zo werd een en ander georganiseerd en bleek het zeer in de smaak te vallen bij alle deelnemers. Dit is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

Zoals jullie hebben gezien hebben wij dit jaar meegedaan aan de RABO Clubkascampagne. De uitslag hiervan wordt a.s. maandag in het Atlas theater in Emmen bekendgemaakt. Hoe meer leden er op onze club gestemd hebben hoe meer geld we ontvangen. Het doel waar we dit voor willen gebruiken is o.a. het vernieuwen van de entree. Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar de uitkomst.

Een bijzonderheid was ook dat de Obstacle Run over ons terrein kwam waarbij de oefenmuur de hindernis was. Als tegenprestatie heeft de organisatie een scorebord geplaatst.

De nieuwjaarsreceptie, voor het eerst gehouden, werd opgefleurd met een welkomst cocktail en viel zeker in de smaak van de aanwezigen. Ook dit zal volgend jaar weer plaatsvinden.

Wat dit jaar echt weer is opgeleefd zijn de Toss-avonden. Deze worden zeer goed bezocht en blijken toch in een behoefte te voldoen om met name nieuwe leden te laten wennen.

Ook wil ik nog even stilstaan bij het wegvallen van Stien Rolink. Haar indrukwekkende begrafenis werd door zeer veel leden van onze club bezocht en gaf ondanks het verlies de familie een goed gevoel.

Ook kunnen wij nog melden dat het ledental redelijk stabiel is gebleven en dat we er financieel nog gezond op staan.

Tenslotte wil ik iedereen nog een gezond en sportief vervolg van het jaar toewensen.

De Voorzitter.

Share