Algemene Ledenvergadering 2018

Op donderdag 22 maart j.l. vond de Algemene Ledenvergadering 2018 plaatst in de kantine van TV Heideslag. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van Anne Stoffers als voorzitter van onze tennisvereniging en heeft Fré Jongsma de voorzittershamer overgenomen.
Onderstaand een kleine impressie en een link naar het verslag van deze vergadering.

Verslag Algemene Ledenvergadering TVH 2018-03-22

 

Share