Richtlijnen tennis vanaf 11 mei

Het kabinet heeft woensdag bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten (niet-contactsporten) zijn toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor heeft NOC*NSF in samenwerking met de VSG en sportbonden een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld, dat is getoetst en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het RIVM. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven. 

 
Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen voor tennis en padel opgesteld. Het is belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dat geldt ook voor tennis. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de anderhalvemetersamenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.

Bijgevoegd het NOC-NSF protocol en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB.

Op de baan 

De richtlijn in deze fase tot 1 juni is dan ook om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers per baan toe te staan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Een toezichthouder is verplicht bij jeugd tot en met 18 jaarTrainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per baan, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen. 
 
Het organiseren van interne wedstrijden/wedstrijdvormen (niet club overstijgend) op de vereniging is mogelijk. Uiteraard binnen de geldende richtlijnen, dus alleen enkelspelNiet eerder dan 1 juni kunnen we het vrijspelen en de wedstrijdvormen dan verder uitbreiden naar 4 spelers per baan, mits de situatie het toelaat. We zullen hierover in de week van 25 mei communiceren.  
 
De KNLTB is nog in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS in hoeverre clubhuizen, sportkantines en verenigingshoreca met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen. Zodra duidelijk is wat dit voor tennisverenigingen betekent, zullen we je hierover informeren. Alle officiële KNLTB toernooien tot en met 14 juni zijn geannuleerd. In de loop van volgende week volgt meer informatie over de toernooien tot 1 september.

Concreet geldt dus het volgende voor tennisspelers:

Veilig de baan op principes

 • Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
 • De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is gereserveerd) en trainen. Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.

Richtlijn voordat je gaat spelen

 • Iedereen moet vooraf een baan reserveren. Over het online reserveringssysteem volgt nog nader bericht.
 • Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen maximaal aantal spelers per baan.
 • Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennisbaan.
 • Volwassenen van 19 jaar of ouder mogen alleen een baan reserveren voor 1 op 1 vrij spelen (enkelspel).

o Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.

 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Richtlijnen na het spelen

 • Ga na het spelen direct naar huis.

Tennislessen

 • Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximaal aantal leerlingen per baan.
 • Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan.
 • Bij trainingen voor volwassenen van 19 jaar en ouder: maximaal 4 spelers per tennisbaan.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te garanderen.
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.
 • Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les aanwezig.
 • Na afloop gaan leerlingen meteen weer naar huis.

We vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan deze richtlijnen, zodat we op een veilige en verantwoorde manier kunnen tennissen.

NOC-NSF Protocol verantwoord sporten 29 mei 2020

KNLTB – Aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen-fase 3 – 1 juni 2020

Gem Emmen – Aangepast Drents Protocol buitensportactiviteiten per 11 mei 2020

Rijksoverheid – Maatregelen+27052020

Share